Süsteemi valiku kriteeriumid

Intellektuaalse koduse automaatika alaseid lahendusi pakuvad mitmed erinevad tootjad. Konkreetse intellektuaalse kodu süsteemi väljavalimisel on soovitatav järgida teatud kindlaid valikukriteeriume, nimelt:

  1. Süsteemi funktsionaalsed võimalused, paindlikkus ja täiendatavus - kas süsteem vastab teie jooksvatele vajadustele ning kas seda saab vajadusel muuta.
  2. Süsteemi usaldusväärsus - kas antud koduse automaatika süsteem on võimeline stabiilselt funktsioneerida 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas.
  3. Süsteemi turvalisus. “Tark kodu” peab olema kõrvaliste mõjude (elektroonilise sissemurdmise) eest hästi kaitstud. “Targa kodu” töö peab olema ka ettearvatav ning turvaline võimalike voolukatkestuste või muude “Targa kodu” juhtimise all olevate süsteemide tõrgete korral.
  4. Kasutamise lihtsus - kuivõrd lihtne on “Targa kodu” juhtimine ja kas süsteemi juhtimine on intuitiivselt arusaadav erineva tehnilise ettevalmistustasemega kasutajatele.
  5. Paigaldamise ja integreerimise lihtsus. Süsteemi väljavalimisel tuleb teha kindlaks, kas kodutehnikale, mida kavatsete “Targa kodu” süsteemiga ühendada, on seatud mingid erinõuded. Oluline on selgitada välja ka see, kas ja kui lihtsalt saab pakutavat süsteemi paigaldada juba olemasolevatesse ruumidesse vähimate ehituslike muudatustega.
  6. Maksumus - kulutused seadmestikule, paigaldamisele, käivitamisele–häälestamisele, ekspluatatsioonile ja teenindamisele.
  7. Tehniline tugi ja lisateenused - kas pakutakse müügijärgset tehnilist tuge ja süsteemi teenindamist ning millises vormis.

Selle, kuivõrd üks või teine “Targa kodu” lahendus vastab ülalloetletud kriteeriumitele, määrab paljuski ära kasutatav tehnoloogia.