“Mugava kodu” tehnoloogiad

Iga koduse automaatika süsteemi aluseks on tavaliselt kontroller – seadeldis, mis juhib ja jälgib kõiki kodus olevaid süsteeme ja seadmeid. Kontroller on spetsiaalne, sisseehitatud tarkvaratoega arvuti, mis määrabki ära kogu “Targa kodu” töö loogika.

Mistahes “Targa kodu” süsteemi tähtsaimaks tehnoloogiliseks küljeks on ühenduspidamisviis kõigi koduste süsteemide ja seadeldiste ning kontrolleri ja juhtimisseadeldiste vahel. Ühenduspidamisviisilt eristatakse järgmiseid süsteeme:

  • Juhtmetega süsteemid: juhtimissignaalid edastatakse kodu seadeldistele läbi spetsiaalselt sel eesmärgil paigaldatud juhtmete.
  • Traadita süsteemid: juhtimissignaalid edastatakse raadio– või infrapunasignaalide vahendusel.
  • Hübriidsüsteemides on ühendatud juhtmetega ja traadita juhtimis– ja infoedastamisviisid.

Juhtmetega süsteemid on küllaltki levinud, nende funktsionaalsed võimalused on avarad ja töökindlus hea. Süsteemi puudused on siiski silmnähtavad – üldjuhul saab seda paigaldada vaid ehitatavasse korterisse/majja või kapitaalremondis olevasse ruumi. Süsteemi kui terviku maksumusest moodustab seejuures mitmesaja meetri pikkuses juhtimiskaablite paigaldamise maksumus olulise osa. Pealegi on juhtmetega süsteemi paindlikkus ja täiendatavus pärast juhtmete täielikku paigaldamist küllaltki piiratud.

Traadita süsteemid on vabad paljudest juhtmetega süsteemidele iseloomulikest puudustest: häälestamise poolest on need paindlikumad ning valmis ruumi saab neid paigaldada vähima ehitusliku sekkumisega. Stabiilse töötamisega kõik sedalaadi süsteemid siiski kiidelda ei saa, seda iseäranis kaasaegses linnas eksisteerivate tugevate elektromagnetiliste häirete tingimustes. Tootjal tuleb seetõttu korraliku tulemuse saavutamiseks töötada välja keerukad ja kallid tehnoloogiad, mis suurendavad süsteemi maksumust.

Hübriidsüsteemides on juhtmetega süsteemide töökindlus ühendatud traadita süsteemide paindlikkusega, kusjuures hind on taskukohane. Kvaliteetse ja töökindla koduse automaatika hübriidsüsteemi saab vaid erinevate kaasaegsete tehnoloogiate optimaalse ühitamise teel. Kasutatavad tehnoloogiad peavad tuginema laialdaselt kasutatavale avalikele standarditele, mida tunnustatakse kogu maailmas ning mida on kontrollinud aeg ja tuhanded erinevate seadmete tootjad.

Firma ELDEVIO pakub tarbijatele ainulaadset “Targa kodu” hübriidsüsteemi, mis vastab täielikult kaasaegse koduse automaatika süsteemile esitatavatele nõuetele.