Tark kodu ELDEVIO’lt

ELDEVIO “Targa kodu” näol on tegemist USA firma Control 4 tehnoloogiale tugineva koduse automaatika süsteemiga. Control 4 seadmed ja tarkvara on rajatud avatud tehniliste standardite kasutamisele, tagades küllaltki madala hinna juures süsteemi kõrge kvaliteedi, usaldatavuse ja paindlikkuse.

Control 4 süsteemi aluseks ehk “ajuks” on kontroller, Linux operatsioonisüsteemi all töötav arvuti. Kontrolleris Control 4 on nähtud ette erimeetmed kaitsmaks süsteemi välise sanktsioneerimata juurdepääsu eest. Muu hulgas ei säilitata tarkvara kõvakettal, vaid kontrolleri spetsiaalses püsimälus, mis muudab süsteemi arvutiviirustele tabamatuks ja töös tervikuna väga stabiilseks.

Control 4 süsteem on hübriidsüsteem, milles kontrolleri, juhtimisseadmete ja koduste seadmete vaheliseks ühendusepidamiseks kasutatakse nii juhtmetega kui traadita infoedastamisviise, mis on eranditult vastavuses teadaolevate võrguprotokollidega:

  • Ethernet - arvutivõrkudes andmeedastuseks kasutatav juhtmestandard, kasutusel on CAT 5 formaadis keerdpaarjuhe. Suur andmekiirus (10/100/1000 Mbit/s) võimaldab edastada “Targa kodu” süsteemis mitte üksnes juhtimissignaale, vaid ka digitaalseid audio/videosignaale. Standard on kasutusel miljonites arvutivõrkudes üle kogu maailma.
  • WiFi (802.11b/g) - standard kahesuunaliseks traadita andmeedastuseks 2,4 GHz sagedusega raadiosignaali vahendusel, tagab kõrge andmekiiruse (kuni 54 Mbit/s), mis võimaldab edastada suurt infomahtu (audio/video). WiFi on kaasaegsetes arvutivõrkudes, kõrvuti Ethernet standardiga, samuti laialdaselt kasutusel.
  • ZigBee™ (802.15.4) - uusim traadita standard kahesuunaliseks väikeste andmemahtude edastamiseks (kiirusega kuni 250 kbit/s) 2,4 GHz sagedusega raadiosignaali vahendusel. Standard on töötatud välja enam kui 100 juhtivast maailma elektroonikatootjast koosneva ühenduse poolt spetsiaalselt koduse ja tööstusliku automaatika seadmetele ning kinnitatud tööstuslikuks kasutamiseks 2004 aastal. Standardil on mitmeid unikaalseid tunnusjooni, mis lubab viia koduse automaatika süsteemid kvalitatiivselt uuele tasandile. Muu hulgas moodustavad ZigBee™ standardi alusel rajatud võrgud nõndanimetatud kärgstruktuuri, kusjuures iga ZigBee™ modemiga varustatud seade–kärg edastab signaali ainult naaberkärgedele, need aga omakorda edastavad signaali kärgi pidi edasi, kuni lõppseadmeni välja. ZigBee™ võrkudel on võimalused iseorganiseerumiseks ja kärgedevaheliste kadunud sidemete taastamiseks. ZigBee™ standardi alusel töötavad seadmed kiirgavad väga väikese võimsusega raadiosignaali ja on suure osa ajast uinuvas olekus. Tänu sellele on need väikese toitvõimsuse tarbega ning võivad kahe AA (1,5 V) patareiga töötada üle kahe aasta.

Tänu eelloetletud kommunikatsioonistandardite kasutamisele on Control 4 süsteemi paigaldamine ja häälestamine erakordselt paindlik. Praegusel ajal on igal kodul või bürool olemas Ethernet’ile või WiFi’ile tuginev kohtvõrk ning seepärast pole koostööks Control 4 seadmestikuga tarvis paigaldada spetsiaalset juhtmestikku.

Control 4–le tuginevas süsteemis on hulk mitmesuguseid intuitiivselt mõistetavaid juhtimisvahendeid tervele kodule, sellised nagu ZigBee™–le tuginevad kaugjuhtimispuldid, WiFi ja ZigBee™ tehnoloogiale tuginevad sensoritel LCD juhtimisekraanid, seinapealsed mitmenupulised ZigBee™ ekraanid. Lisaks eelöeldule on tänu mugavale kasutajaliidesele olemas ka võimalus juhtida süsteemi vahetult teleri ekraanilt.
Control 4 kontrolleritel on sisseehitatud võimalused ükskõik milliste kodus asuvate audio/video seadmete juhtimiseks. Üheks huvitavaks võimaluseks, mida kontroller pakkub, on MP3 formaadis digitaalsete muusikakogumike koostamine, nende juhtimine ja haldamine. Sisseehitatud funktsionaalsus “MultiRoom” võimaldab levitada muusikat Ethernet’i ja WiFi vahendusel samaaegselt terve kodu ulatuses. Audiosignaali saab seejuures edastada mitte ainult kesk–kontrollerist spetsiaalsetele Control 4 vastuvõtjatele, vaid on võimalik ka erinevatest, terve kodu ulatuses paiknevatest audiosignaali allikatest lähtuva signaali vastassuunaline edastamine kontrollerile või otse teistesse tubadesse.
ZigBee™ toel töötavad Control 4 valgustuslülitid ja valgustugevuse regulaatorid (dimmer) võimaldavad kujundada kiiresti valgustuse tõhus juhtimine terve kodu ulatuses, korraldada keerukaid kavandeid valgustuse koostegutsemiseks teiste seadeldistega.
Control 4 ZigBee™ termostaatide abil teostatakse kodu küttesüsteemi optimaalset kaugjuhtimist kindlaksmääratud programmi alusel.
Control 4 süsteemis on mitmeid spetsiaalseid ZigBee™ seadeldisi, mille abil teostatakse monitooringut kodus asuvate kõikvõimalike andurite üle, näiteks liikumisandurid, akende ja uste avamise andurid, suitsu– ja veelekke andurid on süsteemi kontrolli all. Süsteemisse võivad kuuluda ka mitmesugused jõuseadmed, näiteks garaažiuksed, akende ribakardinad, ventilatsiooni– või kastmisseadmed.
Control 4 süsteemi tarkvaratugi teeb süsteemi laiendamise- ja konfigureerimise võimalusi tõesti piiramatuteks. Spetsiaalsete turvameetodite kasutamine, nimelt andmevoogude kodeerimine 128 bitiliste võtmetega, annab kasutajale turvalise võimaluse kodu monitooringuks ja juhtimiseks läbi interneti.